Company Profile
  Organization
  Management System
  Sales Network
  ZhongQi Petrochemical Equipment(Wuxi) Co.,ltd.
Add:No.225,Qianwei Road,Huishan District,Wuxi City,China
Tel:+86-510-85390527
Fax:+86-510-85390227
International Trade:
Xujin Iphone:+86-13455116712
Mail:qianjun@zqshzb.com
Web:www.zqshzb.com
Verify Question: The company's products?
Please fill in: ZhongQi
CompanyName:
ContactPerson:
Telephone:
Fax:
E-mail:
FeedbackTheme:
FeedbackContent:
Copyright By:ZhongQi Petrochemical Equipment(Wuxi) Co.,ltd.
Add:No.225,Qianwei Road,Huishan District,Wuxi City,China  P.C:214000  Tel:+86-510-85390527   Fax:+86-510-85390227
E-mail:qianjun@zqshzb.com